Vaikuttavuusraportti: Helsinki Education Hub tukee alkuvaiheen yrityksiä ja kasvavaa oppimisen ekosysteemiä

Mia-Stiina Heikkala speaking in front of an audience
The impact of Helsinki Education Hub on early-stage startups is strong

Avajaisistaan lähtien, jo kahden vuoden ajan, Helsinki Education Hub on työskennellyt yli 200 kasvuyrityksen kanssa, kouluttanut viisi hautomo-ohjelmaa, tehnyt yhteistyötä satojen oppijoiden ja opettajien kanssa, houkutellut Helsinkiin kansainvälisiä oppimisen osaajia ympäri maailman, sekä auttanut suomen EdTech-yhteisöä kasvamaan aktiiviseksi ja monimuotoiseksi kentäksi tarjoamalla keskuksen, jossa kaikki toimijat pääsevät saman katon alle.

Projekti on vahvistanut Helsingin brändiä maailman oppimisen pääkaupunkina ja tämän toiminnan vaikutuksen mittaamiseksi, Helsinki Education Hub on teetättänyt vaikuttavuusarvioinnin. Arvioinnin ja raportin on tuottanut ulkoinen yritys 4Front. Projektin toimia analysoitiin sekä määrällisesti että laadullisesti, kolmella vaikuttavuuden tasolla: hautomo-ohjelman yrityksiin, yhteisöön sekä ekosysteemiin. Tulokset osoittavat, että Helsinki Education Hubin vaikuttavuus on ollut hyvällä tasolla sekä yksittäisille yrityksille että koko alan ekosysteemille. Arvioinnissa on otettu huomioon, että hankkeen toiminta keskittyy enimmäkseen alkuvaiheen yrityksiin. Vaikuttavuusarvioinnin raportin tiivistelmä löytyy tämän artikkelin alapuolelta.

Hautomo koetaan vaikuttavaksi

Helsinki Education Hubin vaikutus hautomoon osallistuneiden yritysten liiketoimintaan on arvioinnin mukaan merkittävä. Yritysten lisäksi myös sidosryhmät näkevät Hubin palveluiden ja verkoston tärkeyden keskeisenä. Raportista ilmenee muun muassa, että hanke on edesauttanut perustamaan 15 uutta yritystä Helsinkiin EdTech Hautomo Helsinki -ohjelman kautta.

”EdTech kasvuyritysten kehittäminen on meidän ydintehtävämme ja olemme tunnistaneet, että aikaisen vaiheen tuki on elintärkeää uudelle yritykselle. On myös hienoa nähdä, että hautomo-ohjelma on houkutellut osallistujia ympäri maailman. Meillä onkin todella kansainvälinen ilmapiiri yhteisössä, ja tämä tukee positiivisesti kasvavan toimialan kehittymistä.”, kommentoi Helsinki Education Hubin johtava asiantuntija Mia-Stiina Heikkala.

Hautomon ja palveluiden vaikutus yritysten kehitykseen ja kasvuun on myös koettu hyvin positiivisena. Yhteensä 71 % hautomoon osallistuneita kokee, että ohjelma on ollut erittäin arvokas yritykselle. Yhteensä 96 % hautomo-osallistujista näkee, että ohjelma on luonut uusia kasvun mahdollisuuksia (esim. tärkeitä yhteyksiä sijoittajiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin).

”Jokainen hautomo-ohjelman erä kuvastaa oppimisen ajankohtaisia ja tulevaisuuden tarpeita globaalilla tasolla. Tämä tarjoaa yhteistyökumppaneille kuten sijoittajille esimerkillisen mahdollisuuden kartoittaa alan potentiaalisimpia yrityksiä jo niiden alkuvaiheessa.”, Heikkala jatkaa.

Rahoituksen osalta, arvioidut yritykset ovat keränneet yhteensä 928 000 euroa Business Finlandin rahoitusta. Kasvuyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noussut vuodesta 2018 vuoteen 2022 noin 77 tuhannesta eurosta noin kahteen miljoonaan.

”Suurin osa hautomoon osallistuvista yrityksistä ovat vielä aikaisessa vaiheessa. Näille yrityksille tärkeimmät ja kestävät rahoituksen lähteet ovat Business Finland ja enkelisijoittajat. Meidän keskeinen roolimme on tukea kasvuyrityksiä vakaan liiketoiminnallisen pohjan luomisessa. Tämä vaikuttaa myönteisesti yritysten rahoitusvalmiuteen pitkässä juoksussa. ”

”Raportin mukaan olemme myös onnistuneet kehittämään kahdenvälisen luottamuksen kasvuyritysten ja sijoittajien välille, sekä eri vaiheiden sijoittajien välille kansallisella- ja kansainvälisellä tasolla.”

Panostukset kansainväliseen yhteistyöhön kasvattavat Helsingin mainetta

Vaikutus Helsingin ekosysteemiin on vaikea arvioida näin aikaisessa vaiheessa, mutta raportista käy ilmi, että Helsinki Education Hub on täyttänyt tärkeän roolin kansainvälisten yhteyksien ja verkostojen luomisessa ja fasilitoimisessa. Tämän johdosta Helsingin kansainvälinen maine ja kiinnostus suomalaiseen oppimis- ja koulutusjärjestelmään on kasvanut. Myös suomalaisen koulutusosaamisen ja koulutusviennin maine on korostunut. Yli 1 100 kansainvälistä vierasta yhteensä 46 maasta on vieraillut Helsinki Education Hubilla.

”Helsinki tahtoo olla maailman oppimisen pääkaupunki ja olemme ottaneet askelia eteenpäin tällä polulla. On mahtavaa huomata, että Helsinki Education Hub on saavuttanut suurimman osan keskeisistä tavoitteistaan ja kansainvälisten vierailijoiden ja kiinnostuksen määrä osoittaa, että kyseessä on aivan ainutlaatuinen projekti.”

Edellytykset toiminnan jatkuvuudelle ovat hyvät

Raportissa tutkittiin myös mahdollisia kehityksen kohteita Helsinki Education Hubille. Arvioinnin perusteella Helsinki Education Hubilla on jatkossakin hyvät edellytykset toimia ja vahvistaa asemaansa pääkaupunkiseudun opetus- ja koulutusalan yritysten ja oppilaitosten yhteistyön keskuksena sekä sitä kautta osaltaan edistää Helsingin kaupungin roolia maailman oppimisen pääkaupunkina. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin tiivistä yhteistyötä ja työnjaon kehittämistä kaupungin ja alan sidosryhmien kanssa.

Käytännön ehdotukset toiminnan kehittämiseksi sisältävät aktiviteettien ja tavoitteiden laajentamista kattamaan enemmän kumppaneita ja palveluita, yhteiskehittämisen yhteistyön vahvistaminen Testbed Helsingin kanssa, vaikuttavampi kansallinen toimijuus ja yhteistyö, jatkuva fokus kansainvälisen yhteistyöhön sekä projektin rahoituspohjan laajentaminen.

”Tähtäämme myös tiiviimpään kumppanuuteen Helsinki Education Hubin sekä yliopistojen ja tutkijoiden välillä. Se maailmanluokan pedagoginen osaaminen ja tietotaito, joka meillä täällä Suomessa on, tarjoaa pohjan yhä vaikuttavimmille ratkaisuille. Antoisamman yhteistyön luominen tutkimuksen ja yritysten välille on yksi isoista tavoitteistamme.”, Heikkala visioi.

Lisätiedot ja kysymykset projektinjohtaja Mia-Stiina Heikkalalta: mia-stiina.heikkala@hel.fi