Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Helsinki Education Hub -verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://educationhubhelsinki.fi/fi/

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG-ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut puutteet

Sivuston kielimääreessä on käytetty maatunnusta en-GB eikä se välttämättä toimi kaikilla avustavilla teknologioilla (WCAG 2.1: 3.1.1 Sivun kieli)

Osalla sivuston kuvalinkeistä ei ole riittävää tekstivastinetta (WCAG 2.1: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö, 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))

Sivustolla on useita linkkejä, joiden kuvaus on epäselvä, esim. ”Lue lisää/Read more” (WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))

Sivuston kielenvaihtolinkin kuvaus on pelkkä FI tai EN kielestä riippuen (WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))

Sivustolla on linkkejä, jotka avaavat uuden välilehden tai tiedoston varoittamatta (WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))

320x256px tilassa sivuston navigaatiovalikko peittää osan sivun sisällöstä (WCAG 2.1: 1.4.10 Responsiivisuus)

Puutteiden korjaus

Havaitut puutteet pyritään korjaamaan AA-tasoa vastaavaksi saavutettavuustestausraportin korjausehdotusten mukaisesti jatkuvasti. Tässä selosteessa havaittujen saavutettavuuspuutteiden listausta päivitetään sen mukaan, kun puutteita saadaan korjattua.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä. 

Helsinki Education Hub

Osoite: Runeberginkatu 14–16, 00100 Helsinki

Aukioloajat: ma-pe 9:00– 17:00

Sähköposti: educationhub@hel.fi

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 11.04.2022.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta.

Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Unicus Oy.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa

Helsinki Education Hub

Osoite: Runeberginkatu 14–16, 00100 Helsinki

Aukioloajat: ma-pe 9:00– 17:00

Sähköposti: educationhub@hel.fi

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.


Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 000

Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuilta neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 25.04.2022

Helsinki Education Hub

Helsingin kaupunki