Näkökulma: Oppimisteknologian lupaava tulevaisuus

Lead Advisor Mia-Stiina Heikkala giving a keynote speech
Lead Advisor Mia-Stiina Heikkala giving a keynote speech

Helsinki Education Hub tarjoaa kaikille Slush 2022 -osallistujille mahdollisuuden kokea uraauurtavia oppimisteknologia-alan ratkaisuja. EdTech Showcase, joka järjestetään Helsinki Partners Loungessa Messukeskuksessa torstaina 17. marraskuuta, tuo esiin neljä alan startupia, jotka esittelevät ratkaisunsa ja jakavat kuuntelijoille pilkahduksen tulevaisuuden oppimista rakentavista teknologiaratkaisuista.

Helsinki Education Hubin missio on tuoda oppimisen innovaattorit (startupit, sijoittajat, oppijat, pedagogiset asiantuntijat, tutkijat, yksityiset & julkiset tahot) yhteen saman katon alle. Tavoitteemme on edistää oppimisteknologia-alan (EdTech) startupeja ja luoda uusia yrityksiä kohtauttamalla ja parantamalla systemaattista yhteistyötä ideasta innovaatioon. Nostamme myös esille uusia näkökulmia ja teemoja sekä kirkastamme sidosryhmiemme ymmärrystä alan potentiaalin kasvavasta merkityksestä. Siksi esittelemme nämä neljä EdTech-yritystä vuoden Slush tapahtumassa – tuodaksemme yleisön tietoon eri teemat ja trendit, jotka tällä hetkellä muotoilevat alaa. Yritykset muuttavat jatkuvasti toimintojaan enemmän dynaamisten ratkaisujen suuntaan, kehittäen sisältöjä ja jakelukanavia vastatakseen sekä julkisen että yksityisen sektorin tarpeisiin.

Globaalit haasteet – pedagogiset ratkaisut Suomesta

Tiedämmekö, mitä nämä koulutusta tarjoavien tahojen tulevaisuuden tarpeet sitten ovat? Emme välttämättä, mutta on selkeää, että globaalit tapahtumat ja paradigmat kuten ilmastonmuutos, poliittinen epävakaus ja pandemiat luovat äkillisiä ja kasvavia oppimisen tarpeita. Tarve kouluttaa ketterästi suuria ihmismääriä uusiin ammatteihin on noussut ajankohtaiseksi. Miten pystymme vastaamaan uhkaaviin olosuhteisiin kuten kuumuus ja kuivuus, tai uudelleenrakentamaan koulutusjärjestelmän sodan runtelemassa maassa? Miten hankimme ja jalkautamme tarvittavat resurssit nuorten ja potentiaalisten oppijoiden kouluttamiseen kehittyvissä maissa ja talouksissa?

Nämä muutokset tulevat tapahtumaan digitaalisten oppimisteknologia-ratkaisuiden avulla, ja juuri yllä lueteltuihin tarpeisiin ja haasteisiin suomalaiset EdTech-yritykset tavoittelevat ratkaisua. Suomalaiset startupit pyrkivät olemaan tutkimukseen pohjautuvia, ja Helsinki Education Hubilla tarjoamme heille mahdollisuuden yhteiskehittää tuotteitansa yhdessä käyttäjien kanssa. Globaalisti arvostettu suomalainen pedagoginen asiantuntijuus vaikuttaa vahvasti EdTech-yritysten kehityksessä. Tämän mahdollistavat suomalaiset korkeakoulutetut, asiantuntevat opettajat, jotka tuovat arvokasta näkemystä ratkaisuihin. Voimme todeta, että opettajamme ovat kruununjalokiviä pedagogisen vaikuttavuuden luomisessa.

Suomalainen opetussuunnitelma tarjoaa suunnan ja toimii lähtökohtana koulutuksen uudistamiselle. Pedagogiikkamme on oppija- sekä arvokeskeinen ja koulutusjärjestelmämme on korkealaatuinen ja sijoittuu pääsääntöisesti korkealle eri vertailuissa. Tulevaisuuden trendi suomalaiselle koulutukselle on mahdollistaa oppijoille valmiudet muovata maailmaa ja ratkaista haasteita yhdessä. Tarvitsemme myös kansainvälistä yhteistyötä ja asiantuntijuutta ulkomailta saavuttaaksemme tämän ja lisäämään ymmärrystämme koulutuksen maailmanlaajuisista ilmiöistä sekä uusista perspektiiveistä. Yhdessä olemme vahvempia.

Vaikuttavat ratkaisut kehitetty vastaamaan käytännön tarpeita

EdTech showcase -tapahtumassa esillä olevat ratkaisut tarjoavat ja kohdistuvat laajalle oppijoiden joukolle, oli se sitten ammatillista koulutusta VR & AR-teknologian avulla, tunnetaitojen oppimista, kielitaidon kehittämistä innovatiivisin keinoin tai digitaalista terveyskoulutusta kehittyvissä maissa. Esimerkkejä onnistuneista kurssinmuutoksista oppimisteknologian parissa viime vuosilta ovat elinikäisen oppimisen ja etäoppimisen nousu yhteiskunnan keskiöön.

Pohjoismaista edelläkävijyyttä osoittaen Suomi oli yksi nopeimmin moderneihin vaatimuksiin ja dynaamisiin menetelmiin sopeutuneista maista, mahdollistaen opetuksen ja oppimisen kotoa. Ihmiset ovat pääsääntöisesti innokkaampia oppimaan uusia taitoja, kuten kieliä, digitaalisten sovellusten avulla, ja tuoreet EdTech-palvelut houkuttelevat paraikaa kasvavia määriä yksityisiä kuluttajia. Samanaikaisesti korporaatiot ja suuret yritykset tarvitsevat toimivaksi osoitettuja ja vaikuttavia ratkaisuja erityisesti tasa-arvon, etätöiden, monikielisyyden sekä työhyvinvoinnin edistämiksesi työpaikalla. Nämä korporaatiot ovat heränneet todellisuuteen; mitattavissa olevan ja laadukkaan oppimisen rakentaminen ja tarjoaminen työntekijöille on tarpeellista työnantajabrändin houkuttelevuuden parantamiseksi.

EdTech on ketterä, mukautuva ja ennakoiva ala

Viime vuosina oppimisteknologia-ala on kasvanut tasaisesti ja vahvistanut jalansijaansa maailmanlaajuisena trendinä. EdTech-startupit keskittyvät yhä vahvemmin yksityiseen sektoriin, josta löytyy sekä kasvupotentiaalia sekä tarpeita. EdTech toimialakartoituksen mukaan 31 prosenttia suomalaisista EdTech-startupeista tähtää korporaatio-oppimiseen ja lähemmäs 70 prosenttia yrityksistä toimivat B2B -mallin mukaan, keskittäen myyntinsä koulutuksen tarjoajille tai korporaatioille. Koulutuksen kautta voimme luoda uutta tutkimusta ja innovoida uusia ratkaisuja molemmille kohderyhmille, ja nämä uraauurtavat tuotteet pystyvät muovaamaan kokonaisia koulutusjärjestelmiä. Juuri siksi EdTech-startupit ovat avainasemassa kehittämään markkinoille jatkuvalla syötöllä innovatiivisia ratkaisuja, sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Tämän lisäksi, oppimisteknologia-ala on niin kutsuttu vertikaali, mikä tarkoittaa, että ala risteytyy ja vaikuttaa muihin aloihin, kuten esimerkiksi terveys- ja pelipuolelle.

Tulevaisuuden oppiminen kohdistuu sekä yksilö- että hybridioppimiseen. Nämä tulevaisuudentaidot ovat suomessa jo hallussa, sillä oppimisen mahdollistaminen on keskeinen ominaisuus kouluissa maanlaajuisesti. Uskomme, että korporaatiot keksivät ja luovat uudelleen oppimisen edistämisen metodinsa yhä vahvemmin tehokkaampaan suuntaan ja nousevat teknologiat, kuten AI ja VR, antavat eri toimialojen suurille yrityksille kyvyn kehittää vaikuttavaa ammatillista oppimista esimerkiksi säännellyillä aloilla kuten merenkulussa tai ilmailussa. Yhteenvetona, toivomme näkevämme suuremman ymmärryksen oppimisteknologia-alan startupien potentiaalin suhteen alan sidosryhmien, varsinkin sijoittajien, parissa. Siksi kutsummekin kaikki kiinnostuneet seuraamaan EdTech showcase -tapahtumaa Helsinki Partners Loungeen Slushin yhteydessä – tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus kokea EdTechin tulevaisuus.

Mia-Stiina Heikkala, Lead Advisor, Helsinki Education Hub

Lue lisää EdTech Showcase -tapahtumasta: https://educationhubhelsinki.fi/fi/event/showcase-oppimisteknologian-potentiaali/