Toimialakartoitus 2022: Kasvun edellytykset on luotu – kohti innovatiivista oppimisen tulevaisuutta

Startup-conference Slush in Helsinki
Slush 2015 November 11-12th Helsinki, Finland Photo: Jussi Hellsten www.jussihellsten.com www.facebook.com/jussihellsten

Tuore oppimisteknologia-alan toimialaraportti tarkastelee ja kartoittaa suomalaisten EdTech yritysten sekä toimijoiden muodostamaa kasvavaa ekosysteemiä. Raportti esittelee tärkeimmät tekijät ja infrastruktuurin alan ja yritysten kasvun mahdollistamiseksi sekä startupien että sijoittajien näkökulmasta. EdTech on yksi Helsingin tunnistamista keskeisistä tulevaisuutta rakentavista aloista ja tämä raportti on yksi tapa tuoda esiin ja monitoroida tapahtuvaa kehitystä. 

Helsinki Education Hub tavoittelee mahdollisimman konkreettista vaikutusta oppimisteknologia-alan kasvuyrityksiin heidän matkallaan ideasta kansainvälistymiseen. Julkaisemme raportin saattaakseen sen löydökset ja datan alan eri tahojen tutkittavaksi ja käytettäväksi, pohjustaa Lead Advisor Mia-Stiina Heikkala”. 

Raportti tarjoaa yleisen käsityksen Suomalaisten yritysten koosta ja liikevaihdosta, asiakassegmenteistä, liiketoimintasuunnitelmasta ja tavoitteista. Dataa saadaan myös paikallisesta EdTech alan ekosysteemistä ja yritysten tukemisen muodoista. Sisältöön kuuluu katsaus kasvavien sijoitusten näkökulmasta ja strategisista tavoitteista sekä kaupunki- että valtakunnallisella tasolla. Raportin tilaajana toimii Helsinki Education Hub ja toimittajana EdTech Finland. 

Nuori ala kehittyy yritysvetoisesti 

Raportissa nousee esiin suomalaisten EdTech yritysten alkuvaiheen painotus. Yli puolet yrityksistä on perustettu vuoden 2015 jälkeen, ja trendi alan kasvussa oli vahvasti nouseva ennen Covid -pandemiaa. Tämän kanssa korreloi myös tilasto siitä, että suurin osa yrityksistä on edelleen pienikokoisia, alle 20 työntekijän startupeja. Kasvu on kuitenkin ollut merkittävää kaikilla mittareilla, ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 21 prosenttiyksikköä vuodesta 2019 (EUR 145 000 000) vuoteen 2020 (EUR 176 000 000). Yrityksille suunnatussa kyselyssä ilmeni, että puolet vastaajista suunnittelivat kiihdyttävänsä kasvuaan vuoden 2022 aikana.

EdTech yritysten keräämä rahoitus on keskimäärin noin 1,6M EUR ja kaksi kolmasosaa vastaajista suunnitteli keräävänsä rahoitusta vuonna 2022. 

Jo aiemmin on huomattu, että juuri alkuvaiheen yritykset tarvitsevat eniten tukea. Siksi esimerkiksi Helsinki Education Hub toimii johtavana polkuna tiimeille ja startupille ideavaiheesta eteenpäin. Kattavan liiketoiminnan tukemisen ja laajan verkostojemme avulla pystymme tukemaan kasvuyrityksiä esimerkiksi tiimin rakentamisessa ja rahoituksen löytämisessä. Kaikki tähtää loppupeleissä yrityksen skaalautumiseen ja kansainvälistymiseen, kertoo Heikkala.” 

Globaalisti, HolonIQ:n tilastojen mukaan, EdTech alan keräämät pääomasijoitukset ovat kasvaneet pandemiaa edeltäneestä ajasta kolminkertaisesti vuoteen 2021. Huomioitavaa on amerikkalaisen ja eurooppalaisen rahoituksen vahva kasvu kiinalaisten pääomasijoitusten äkillisen vähentymisen yhteydessä. 

Kasvun rakenteet paikoillaan 

Suomi tunnetaan maailmanlaajuisesti vahvana koulutuksen huippumaana ja suomalainen koulutus on pitkään ollut meriitti jo itsessään. Koulutusta on kuitenkaan ollut vaikea laajemmin tuotteistaa ja viedä kansainvälisille markkinoille. Kehittyvä oppimisteknologia-ala on vastannut tähän haasteeseen ja uusia toimijoita on perustettu täyttämään ekosysteemin puuttuvia palasia.

Ekosysteemi tarjoaa yrityksille palveluita koko startup-polun varrella ja koostuu tänään muun muassa esihautomosta, kiihdyttämisen palvelusta, toimialan järjestöstä, pääomarahastosta, tapahtumista ja yhteisöistä. Tämän lisäksi julkinen sektori tukee EdTech alaa sekä valtiollisella tasolla Education Finlandin ja kunnallisella tasolla Helsinki Education Hubin kautta. 

Suomen ja erityisesti Helsingin startup ekosysteemi on muodostunut kansainväliseksi valttikortiksi, joka myös houkuttelee entistä enemmän osaajia töihin yrityksiin. Esimerkiksi EdTech Hautomo Helsinki ja Health Incubator Helsinki ovat hyväksyneet ohjelmiinsa kansainvälisiä tiimejä.  

Helsingissä on avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri yrittäjyydelle. EdTech ja Helsinki Education Hub ovat vahvasti kansainvälisiä ja hautomo-ohjelmamme tarjoaa konkreettisen mahdollisuuden kansainvälisille tiimeille ja startupeille asettua Helsinkiin ja tulla osaksi aktiivista ja alati kasvavaa yhteisöä,” sanoo Heikkala.

Helsinki vahva edelläkävijä 

Strategiatasolla Helsingin kaupunki haluaa olla yritysten kilpailukykyä tukeva toimija, joka liiketoimintaa edistämällä ratkoo globaaleja haasteita. Tätä toteuttaakseen kaupunki panostaa liiketoiminnan edistämiseen ja innovaatiotoimintaan entistä enemmän. Kaupunki tarjoaa yrityksille kattavat liiketoiminnan ohjauksen palvelut, tapahtumia ja kansainvälisesti uniikin testausympäristön Testbed Helsingin muodossa. Kaupungin modernia oppimisen ja koulutuksen ekosysteemiä tukee myös linjatut strategiset tavoitteet: 

  •  Maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia
  •  Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen
  •  Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille

Yhdessä kansallisen tason koulutuksen digitalisaation tavoitteiden ja elinikäisen oppimisen painotuksen kanssa nämä visiot ja ohjaukset tulevasta luovat Suomesta aivan erityisen ympäristön oppimisteknologia-alan edistämiseen, osaajien houkutteluun ja ratkaisujen kansainväliselle viennille. 

Lisätietoja raportista:

Mia-Stiina Heikkala, Lead Advisor, +358 9 3102 7035, mia-stiina.heikkala@hel.fi.

Ville Bengs, Viestinnän & Markkinoinnin Asiantuntija, +358 40 571 5922, ville.bengs@hel.fi.