Helsinki Education Hub – vauhtipyöränä EdTech startupien liiketoiminnan edistämisessä

Helsinki Education Hub
Helsinki Education Hub

Helsinki Education Hubin (HEH) tavoitteena on olla maailmanlaajuinen malli koulutus- ja oppimisteknologian mahdollisuuksien jakamiseen ja parantamiseen. Tämä saavutetaan yhdistämällä suomalaisen ja kansainvälisen koulutuksen ja oppimisen ekosysteemin toimijat, niiden osaaminen ja verkostot. HEH:n toimintamalli on ainutlaatuinen sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Helsinki Education Hub tuo yhteen nuoret EdTech-kasvuyritykset, sijoittajat, hautomot, kiihdyttämöt, oppijat, opettajat, pedagogiset asiantuntijat, tutkijat, yritykset ja julkiset organisaatiot. Yhdistämällä koulutus- ja oppimisinnovaattorit tavoitteellisesti ja järjestelmällisesti, uutta liiketoimintaa ja kasvuyrittäjyyttä kehitetään uusien palvelujen ja tuotteiden luomiseksi. HEH:ia rahoittaa Helsingin kaupungin Innovaatiorahasto vuosille 2021–23, minkä jälkeen hankkeelle haetaan lisärahoitusta vuosille 2024–25. Helsinki Education Hub onkin hyvä esimerkki Helsingin kaupungin elinkeino-osaston uudet yritykset ja innovaatiot ja uudet kokeilut – yksikön sekä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä yksityisen sektorin yhteistyöstä.

Mahdollisuuksia EdTech-startupeille

Yksi Helsinki Education Hubin päätavoitteista on edistää EdTech-kasvuyrittäjyyttä ja uutta liiketoimintaa. Muita päätavoitteita ovat oppimisen yhteistoiminnan alustan kehittäminen ja kansainvälistäminen sekä oppimis- ja koulutusteknologian toimijoiden yhteistyö- ja verkostoitumismallien kehittäminen ja laajentaminen.

Helsinki Education Hub koostuu useista toisiaan tukevista toiminnoista monipuolisessa ja inspiroivassa tilassa, joka on sisustettu innovaatioita ja yhteistyötä varten. HEH tarjoaa EdTech-startup-yrityksille kohdennettuja dealflow-palveluita aloittavan yrityksen elinkaaren eri vaiheissa aina ideavaiheesta kansainvälistymisvaiheeseen. Palvelut kattavat työpajoja, tapahtumia, koulutuksia, tiedon jakamista, verkostoitumista sekä yhteyksiä sijoittajiin, kiihdyttimiin, tutkijoihin ja yrityksiin. EdTech Incubator Helsinki tarjoaa käytännön hautomo-ohjelman kymmenelle alkuvaiheen tiimille ja yritykselle kahdesti vuodessa. HEH sijaitsee fyysisesti Aalto-yliopiston Töölön tiloissa, Runeberginkatu 14-16, ja sieltä on sujuvat yhteydet kaupungin keskustaan.

Helsinki Education Hub tarjoaa myös mahdollisuuksia luoda ratkaisuja maailman parhaiden opettajien ja oppijoiden kanssa. Testaustoiminnot tarjoavat mahdollisuuksia testaamiseen tuotekehityksen eri vaiheissa ja EdTech-ratkaisujen lokalisointiin Suomen ja Euroopan markkinoilla. HEH tekee yhteistyötä johtavien kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen kanssa kasvattaakseen oppimisen ja koulutuksen teknologioihin ja innovaatioihin liittyvää tutkimusta. Oppijat ja opettajat ovat tervetulleita vierailulle ja osallistumaan toimintaan.

Ainutlaatuinen EdTech-yhteiskehitysprosessi

Suomi on yksi johtavista maista koulutuksen ja oppimisen alalla. Suomalaiset opettajat ovat korkeasti koulutettuja ja oppijoilla on ratkaiseva rooli oppimisprosessissa. Helsingissä on kehittynyt yrittäjyys- ja startup-ekosysteemi sekä avoin ja luottavainen suhtautuminen alaan. EdTech -yhteisö Helsingissä on myös monipuolinen ja hyvin kehittynyt. Helsingin kaupunki on panostanut merkittävimpiin vertikaaleihin ja EdTech on yksi niistä. Helsingin rooli Suomen suurimpana koulutuksen tarjoajana mahdollistaa uusia kokeiluja sekä laajaa yhteistyötä. Helsingin kaupunki mahdollistaa älykkäiden innovaatioiden kehittämisen ja testaamisen Helsingin peruskouluissa, lukioissa ja muissa oppimisympäristöissä.

Tällä hetkellä HEH:n yhteistyökumppaneita ovat mm. EdTech Finland, Education Finland, xEDu, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Haaga-Helia, Laurea, Metropolia, Helsinki XR Center, Microsoft Finland, HP Finland, Google Finland, Martela, Isku, Framery, Amazon AWS, Soprano Group, HundrED ja Helsinki Education Week.

Seuraa meitä!

Helsinki Education Hubin verkkosivut ja sosiaalisen median tilit avataan syyskuun alussa.

EdTech- startup-, hautomo- ja kiihdyttämö- ja sijoittajayhteistyöstä voi tiedustella:

Mia-Stiina Heikkala
Lead Advisor for EdTech Startup’s & Project Lead for Helsinki Education Hub, Helsingin kaupunki
mia-stiina.heikkala@hel.fi
+358 40 776 5336